Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Managing global finance: Choices and constraints in the Swedish financial crisis of 1992.

Managing global finance: Choices and constraints in the Swedish financial crisis of 1992. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Malminen Johannes
Ort: Stockholm
Sidor: 237
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1797--SE)
Nyckelord Sverige, finanskris, globalisering, globala finansflöden, krishantering, ekonomisk säkerhet, policy autonomi, Sweden, financial crisis, globalization, global finance, crisis management, economic security, policy autonomy
Sammanfattning Avhandlingen analyserar globaliserade finansflödens påverkan på policyvalen i den svenska finanskrisen 1992. Syftet med avhandlingen är att förbättra förståelsen av hur globaliserade finansflöden påverkar statens policyval under en finanskris och bestämma i vilken omfattning staten fortfarande har valmöjligheter trots de begränsningar som globaliserade finansmarknader utgör. Studien fokuserar på de tre beslutssituationerna att försvara kronan, stödja bankerna och bildandet av en politisk koalition. Slutsatserna pekar på att beslutsfattarna i samtliga beslutssituationer väntade så länge som möjligt innan de fattade sina beslut. Policyvalen var reaktiva snarare än proaktiva. I ljuset av globala begränsningar på nationella policyval blev de beslut som fattades avgörande för att försvara de kvarvarande policyutrymmet i den svenska finanskrisen 1992.
Abstract This dissertation assesses the impact of global finance on policy options in the Swedish financial crisis of 1992. The aim is to improve understanding of the impact of global finance on state policymaking during a financial crisis and to determine the extent to which a state has policy options despite global financial constraints. Although the impact of global finance has narrowed the policy options available to policymakers, this thesis argues that there are still options available and decisive policy choices to make even in the worst case of a financial crisis situation. This study finds the common suppositions in the globalization literature inadequate for understanding a financial crisis as a consequence of their focus on either structural constraints or policy choices, and suggests a constrained choice approach focusing on the interplay between global constraints and policy choices. This study applies the constrained choice approach to three decisions during the Swedish financial crisis. They are the decisions to defend the krona, to support the banks, and to build a political coalition. The study finds that global material and ideational constraints, as well as alternative policy options for policymakers, were present in all three decisions. As the financial crisis worsened, the global constraints on policymaking increased, but not to the extent that policy options ceased to exist. In all three decisions, the policymakers waited as a long as possible before making their policy choice. Policy choice was reactive rather than proactive. Policy responses to global constraints became crucial in defending the remaining policy autonomy in the Swedish financial crisis of 1992.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182