Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om att utreda.

Om att utreda. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Agrell Per S.
Ort: Stockholm
Sidor: 130
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-12-16
Rapportnummer: (FOA A 10010-1)
Nyckelord Utredning, systemanalys, tillämpad forskning, kunskapsteori, utredning, systemanalys, tillämpad forskning, kunskapsteori, system analysis
Sammanfattning En utredning handlar om sakfrågor, men i själva arbetet är hänsynen till aktörerna i det administrativa sammanhanget lika viktigt som sakfrågorna. En svårighet i utredandet är att begränsa dessa hänsyn till metodval och uttryckssätt och inte låta de kritiska funktionerna och resultatens integritet påverkas. En beslutsorienterad utredare ställs inför många avvägningsproblem, både i hanteringen av sakfrågor och i utformandet av sin egen roll.
Abstract Decision oriented research and analysis have to regard both a subject matter and a context of human actors. It has to be flexible without loosing its integrity and critical functions. In fact there are many conflicting demands which squeeze a scientist in an administration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182