Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internpriser inom försvaret.

Internpriser inom försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Kristina, Ternblad Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-23
Rapportnummer: (FOA A 10011-1.3)
Nyckelord Internpriser, styrpriser, kalkylpriser, resursallokering, ekonomisk styrning, interndebitering, försvarsekonomi
Sammanfattning I rapporten analyseras vad som är syftet med internpriser inom försvaret, om internpriser bör användas även i fortsättningen och i så fall på vilket sätt. Analysen grundar sig på litteraturstudier samt intervjuer med de centrala staberna och ett urval av fackmyndigheter och lokala myndigheter. Litteraturstudierna och intervjuerna gör det möjligt att definiera problemområdet och identifiera orsakssamband mellan nuvarande internprissättning och olika problem. I analysdelen diskuteras vad som är syftet med internpriser inom försvaret, hur dessa bör vara utformade för att uppfylla syftet och vilka konsekvenser olika utformningar har för försvarets ekonomi. Rapporten innehåller ett förslag till utformning av internprissystem för försvaret.
Abstract The report contains an analysis of the object of using transfer prices in the National defence, if transfer prices have a role in the future, and if so, how they should be used. The analysis is based on studies of literature on the subject and interviews with representatives of the central military staffs and a selection of military authorities. The combined results of the literature studies and the interviews make it possible to identify problems and analyse causal relationships connected with the current system of transfer pricing. On the basis of the results of the analysis it is possible to discuss different objects of transfer prices in the defence, how to transfer prices should be constructed to fulfil those different objects, and the consequenses of different constructions for the economy of the defence. The authors also suggest a possible system of transfer prices to achieve an efficient resource allocation within the National defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182