Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försörjning av elektronikkomponenter. Förslag till beredskapsåtgärder under fred, kris och krig. Sammanfattande rapport.

Försörjning av elektronikkomponenter. Förslag till beredskapsåtgärder under fred, kris och krig. Sammanfattande rapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Kristina, Hellman Johan, Johansson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-25
Rapportnummer: (FOA A 10012-1.3)
Nyckelord Beredskap, elektronik, kris, krig, marknadslösning, ransoneringslag, reglering, licensiering, informationssystem
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av innehållet i en mer omfattande huvudrapport med samma titel. I rapporten utreds hur företag på elektronikkomponentmarknaden skulle reagera på kriser av säkerhetspolitisk karaktär som orsakar brist på elektronikkomponenter i Sverige. Diskussionen förs utifrån tre olika scenarier; säkerhetspolitisk kris med mindre störningar i handeln, säkerhetspolitisk kris med allvarliga störningar i handeln och neutralitetsskede. Företagens reaktion, tillsammans med beredskapen i landet på elektronikkomponentområdet, ligger till grund för en diskussion om vilka åtgärder försörjningsansvarig myndighet bör vidta på marknaden för att upprätthålla totalförsvarsförmågan samt trygga folkförsörjningen i tider av kris och krig.
Abstract The report is a summary of the contents in a main report with the same title.The report contains a discussion about the reaction of the Swedish electronic components market in the event of international crisis. The discussion concerns a decrease in the world supply of components due to three different scenarios; a cold war crisis, a major open conflict in another part of the world, and an open conflict between the superpowers in the immediate surroundings of Sweden. The likely reaction of Swedish companies, together with current warpreparedness planning concerning electronic components, constitutes the basis for the report´s recommendations. Suggestions are put forward for appropriate measures to be initiated by authorities in peace and during different crisis situations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182