Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försörjning av elektronikkomponenter. Förslag till beredskapsåtgärder under fred, kris och krig. Huvudrapport.

Försörjning av elektronikkomponenter. Förslag till beredskapsåtgärder under fred, kris och krig. Huvudrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Kristina, Hellman Johan, Johansson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-25
Rapportnummer: (FOA A 10013-1.3)
Nyckelord Beredskap, elektronik, kris, krig, marknadslösning, ransoneringslag, reglering, licensiering, informationssystem
Sammanfattning I rapporten utreds hur den svenska elektronikkomponentmarknaden skulle reagera på kriser av säkerhetspolitisk karaktär som orsakar brist på elektronikkomponenter i landet. Diskussionen förs utifrån tre olika scenarier; fredskris, förkrigsskede och neutralitetsskede. Marknadens reaktion, tillsammans med nuvarande beredskap i landet på elektronikkomponentområdet, ligger till grund för en diskussion om vilka beredskapsåtgärder som bör vidtas av försörjningsansvarig myndighet. En analys görs av vilka regleringsmetoder som är lämpliga på elektronikkomponentmarknaden. Rapporten avslutas med rekommendationer till åtgärder i fred samt åtgärder under de beskrivna scenarierna. Förslag ges till fortsatta studier.
Abstract The report contains a discussion about the reaction of the Swedish electronic components market in the event of international crisis. The discussion concerns a decrease in the world supply of components due to three different scenarios; a cold war crisis, a major open conflict in another part of the world, and an open conflict between the superpowers in the immidiate surroundings of Sweden. The likely reaction of Swedish companies, together with current war-preparedness planning concerning electronic components, constitutes the basis for the report´s recommendations. Suggestions are put forward for appropriate measures to be initiated by authorities in peace and during different crisis situations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182