Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Komplexitet som riskfaktor.

Komplexitet som riskfaktor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-10
Rapportnummer: (FOA A 10017-1.2)
Nyckelord Komplexitet, olycka, brand, räddning
Sammanfattning En jämförande undersökning har gjorts av äldre och nyare olyckor inom en och samma industribransch för att testa om komplexiteten förändrats påtagligt på denna nivå. Här föreslås läsaren själv dra slutsatser om komplexitetsutvecklingen. En bredare undersökning av mycket stora olyckors roll i riskbilden redovisas för industribränder och dödsolyckor. Inte i någon av de gjorda unders��kningarna finns en otvetydig utveckling mot ökande komplexitet. Men i fråga om industrins avbrottskänslighet finns vissa tecken på en sådan ökning. Rapporten innehåller också en mer allmän diskussion kring begreppet komplexitet.
Abstract A comparative study has been carried out for some recent and earlier accidents occurring within the same industrial branch. The reader is invited to draw his own conclusions about changes in complexity level. A broader investigation has been made concerning the role of very large accidents. In none of the investigated cases is there a clearcut trend towards increasing complexity. But concerning the disruption of production resulting from industrial fires there are some signs of such an increase. The report also contains a background discussion on the meaning of complexity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182