Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mot en ny världsordning? Grundkoncept, ledning och resurser.

Mot en ny världsordning? Grundkoncept, ledning och resurser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jervas Gunnar, Ståhl Carl-Gustaf, Sköld Nils
Ort: Stockholm
Sidor: 114
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-08-19
Rapportnummer: (FOA A 10022-1.3)
Nyckelord Internationell fred och säkerhet, gemensam säkerhet, kollektiv säkerhet, Förenta Nationerna, federativ världsordning, fredsbevarande operationer, observationsmissioner
Sammanfattning Syftet med den här studien är att lämna bidrag till förståelsen av den gemensamma säkerhetens förutsättningar och villkor. Först ger Gunnar Jervas sin syn på hur FN lyckats - eller inte lyckats - förverkliga sina ambitioner, vilka andra huvudkoncept som förekommer i sammanhanget samt utvecklar ett, som han anser, realistiskt grundkoncept när det gäller att säkra internationell fred och säkerhet på global basis. Därefter diskuterar Carl-Gustaf Ståhl under vilka omständigheter det ter sig rimligt för FN att gripa in i internationella konflikter, samt vilka planerings-och ledningsresurser som i så fall behövs för att organisationen skall kunna fungera effektivt. Avslutningsvis granskar Nils Sköld Sveriges möjligheter att ställa militära styrkor till FNs förfogande, samt hur sådana lämpligen bör vara utformade. Sköld diskuterar såväl styrkor avsedda för fredsbevarande operationer som för direkta tvångsinsatser. Med tanke på att författarna till stora delar rör sig inom outforskade områden skall uppnådda slutsatser och förslag betraktas som preliminära.
Abstract The purpose of the report is to contribute to the understanding of the prerequisites and conditions for common security. In the first essay, Gunnar Jervas gives his view on how the United Nations has managed - or failed - to realize its goals, on other concepts discussed, and presents, in his own opinion, a working concept on how international peace and security could be secured on a global basis. In the second essay, Carl-Gustaf Ståhl discusses under which circumstances it is possible for the UN to intervene in international conflicts, and what planning and management resources are required if the organization should be able to work effectively. Finally, Nils Sköld reviews Sweden´s possibility to contribute military forces to the UN, and how such forces ought to be equipped. Sköld discusses forces both for peace-keeping and peace-enforcement operations. Considering that the authors deal with questions that have not been analyzed in detail previously, their conclusions and propositions should be regarded as preliminary findings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182