Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredd på det värsta. Något om rättsliga styrmedel för att främja beredskapshänsyn.

Beredd på det värsta. Något om rättsliga styrmedel för att främja beredskapshänsyn. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björkman Ulla
Ort: Stockholm
Sidor: 138
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-21
Rapportnummer: (FOA A 10023-1.2)
Nyckelord civil beredskap, planering, BIS, styrning, styrmedel, rättsliga (styr)medel, miljö, kommunal planering, lagstiftning, regelsystem
Sammanfattning Rapporten behandlar möjligheter att med rättsliga styrmedel uppnå en bättre beredskap i krig i civila funktioner i samhället. I rapporten analyseras möjligheterna att med hjälp av existerande lagstiftning uppnå bättre beredskap på områdena fysisk planering och farlig verksamhet. Vidare lämnas förslag på instrument att förbättra beslutsunderlag i syfte att belysa beredskapseffekter (beredskapskonsekvensanalys). Rapporten baseras på uteslutande teoretiskt material.
Abstract This report deals with possibilities to achieve a better preparedness in times of war for civil functions in society by using legal control instruments. The chances to attain a better preparedness are analysed in areas such as physical planning and dangerous activities by using existing legislation. Further, instruments are suggested for improving the decision making documents in order to illustrate the preparedness effects. The report is based exclusively on theoretical material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182