Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Huvudprojekt Telekrigföring. HPTK/DP1 Metodrapport. Erfarenheter från studier 1989-91. (Delrapport 5).

Huvudprojekt Telekrigföring. HPTK/DP1 Metodrapport. Erfarenheter från studier 1989-91. (Delrapport 5). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tarras-Wahlberg Erland, Beijbom Lennart, Karlsson Per-Axel, Wikström Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-03-12
Rapportnummer: (FOA A 10024-1.1)
Nyckelord studiemetodik, operation, marin taktik, flygtaktik, teknik, telekrigföring
Sammanfattning Denna rapport vänder sig huvudsakligen till FOA och till studieavdelningarna vid de militära staberna. Delprojekt 1 inom Huvudprojekt Telekrig (HPTK/DP1) har haft till uppgift att studera telekrigföringens effekter på operativ och taktisk nivå, samt att föreslå metoder för värdering. Studierna av telekrig på operativ nivå har resulterat i ett någorlunda väl genomarbetat operativt förlopp samt förslag om att fortsatta studier bör bedrivas vid FST, framför allt avseende inledningsskedet av ett överraskande inlett anfall. I de genomförda taktiska studierna klarläggs vilka telekrigsåtgärder och telemotmedel, som kan ge god effekt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. "Tunga" vapensystem värderas i stridssituationer där telekrigföring väsentligt påverkar stridens utfall. Studierna av telestrid har också resulterat i "balanserade typfall", som kan vara referensfall vid studier av telestrid vid de militära staberna. Metoden för värdering av telekrigföring bör bygga på insikten av att telekrig är effektivt främst i samverkan med "konventionell" krigföring, varvid taktisk anpassning utgör ett väsentligt element.
Abstract This report is essentially addressed to FOA and the study sections at the military staffs. Subproject 1 of the Main FOA Project "Electronic Warfare" (EW) has studied effects of EW in military operations and tactical situations, and recommended methods for evaluation. The studies of EW on the operational level have resulted in the development of a wargame, consisting of a sequence of scenarios, and the proposal that future such studies should be carried out by the Defence Staff, especially as concerns the initial stages of a surprise attack. Studies on the tactical level have concerned what measures should be taken in EW and EW-defence due to technological developments. "Heavy" weapon systems are evaluated in situations where EW may have a decisive impact on the outcome of combat. The tactical studies have also formulated "balanced situations" which can be used as a reference base for EW studies at the military staffs. The method for evaluating EW is based on the fact that EW is most effective in conjunction with "conventional" weapon systems, particularly when tactical adaption is an important element.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182