Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europas krutdurk? Religionshistoriska förklaringar till aktuella och framtida konflikter på Balkan med utgångspunkt från den storserbiska problematiken.

Europas krutdurk? Religionshistoriska förklaringar till aktuella och framtida konflikter på Balkan med utgångspunkt från den storserbiska problematiken. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagman Hans-Christian
Ort: Stockholm
Sidor: 106
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-05-05
Rapportnummer: (FOA A 10025-9.3)
Nyckelord Balkan, Jugoslavien, Storserbien, religion, folkgrupper, konflikt
Sammanfattning Rapporten behandlar historiska och religionshistoriska faktorers betydelse som bakgrund och bidragande orsak till konflikter mellan folkgrupper inom f d Jugoslavien. Särskild tonvikt läggs på den storserbiska problematiken och på konflikter mellan serber och andra grupper. Rapporten belyser också den roll religionen spelar i nationalistiska rörelser. Efter en inledande begreppsförklaring presenteras den övergripande historiska bakgrunden till dagens konflikter, med tonvikt på vissa nyckelfaktorer såsom splittringen mellan den östliga och den västliga kristenheten. Därefter ges den storserbiska frågan en mer ingående behandling, inklusive den roll serbiska "nationella myter" och religiöst-historiska faktorer spelar. Skillnader och konflikter mellan serber och grannfolken i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Albanien och Makedonien beskrivs och diskuteras. Slutligen görs en analys av de strategiska implikationerna och en sammanfattning. I bilagor presenteras tabeller och diagram över befolkningssammansättning m m, samt skisseras några framtidsscenarier.
Abstract The conflict between nationalist and ethnic groups in the former Yugoslavia cannot be explained without taking into account historical and religious-historical factors. A short introductionis given to the historical background of the present conflict, focusing on a few key factors, e.g. the separation of Christianity into an eastern and a western part. The question of Great Serbia is dealt with in some length, including the role of Serbian "national mynths" and other historical-religious phenomena. Some light is also shed on the role of religion in nationalist movements. This is followed by a discussion of longtime strife and disputes between Serbs on the one hand and their non-Serbian neighbours in Croatia, Bosnia-Hercegovina , Kosovo, Albania and Macedonia on the other. An analysis of the strategic implications and a summary conclude the report. Tables and diagrams are to be found in a appendix, together with some scenarios on the future development of the region.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182