Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Operativ Rörlighetsmodell - programmet ORM.

Operativ Rörlighetsmodell - programmet ORM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arblom Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-21
Rapportnummer: (FOA A 10027-1.1)
Nyckelord rörlighet, marsch, datormodell
Sammanfattning Rapporten beskriver en metod och datormodell för att analysera problem i samband med operativa förflyttningar. Modellen används för att beskriva operativa förflyttningar och för att värdera olika faktorer i samband med dessa . Modellen är också ett led i ansträngningarna att utveckla ett modellbibliotek med stabila (tidlösa) modeller för försvarets studieverksamhet. Rapporten är främst avsedd för den militära studieverksamheten.
Abstract This report is primarly written for military studies and presents both a method and a computer model for analyses of the mobility on operational level. The model can be used to describe and to evaluate different factors concerning the mobility. The model is also a part of the efforts to develope a library of models with general models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182