Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En ny europeisk arkitektur. Det europeiska agerandet under Gulfkrisen.

En ny europeisk arkitektur. Det europeiska agerandet under Gulfkrisen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberger Pär
Ort: Stockholm
Sidor: 133
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-03-24
Rapportnummer: (FOA A 10028-1.3)
Nyckelord EG, EPC, europeisk arkitektur, europeisk integration, europeisk säkerhetsstruktur, Gulfkrisen, koncentriska cirklar, krismekanism, NATO, "out-of-area", Västeuropa, WEU
Sammanfattning Syftet med rapporten är att söka urskilja den europeiska säkerhetsarkitekturen sådan den kom till uttryck under Gulfkrisen. Valet av Gulfkrisen som en fallstudie föll sig naturligt då denna utlöste en krismekanism vilken mobiliserade stora delar av säkerhetsstrukturen. Studien fokuseras därvid på EPC, EG, WEU och NATO. I rapporten växer bilden fram av en pluralistisk struktur med ett Europa uppbyggt kring koncentriska cirklar, vilket delvis omöjliggjorde ett enhetligt europeiskt agerande. Det sista kapitlet argumenterar emellertid för den europeiska pluralismens inneboende styrka. Den förestående utökningen av Gemenskapen till att även innefatta alliansfria länder underlättas. Dessutom möjliggör denna pluralism att de nya medlemmarnas speciella erfarenheter kan tas tillvara och ytterligare öka Gemenskapens flexibilitet i extra-regionala kriser.
Abstract The aim with this report is to study the European reaction to the Iraqi invasion of Kuwait, in the context of Western Europe´s security architecture. The study is focused upon four main organizations in the evolving architecture: the EPC, the EC, the WEU and NATO. The Gulf crisis, as a case study of an out-of-area conflict, is highly interesting to study since it, through the crisis-mechanism, mobilized the West European security structure. A pattern of "concentric circles" is discerned in this study, along which the West European nations are structured (with personal contacts playing an important role between, among others, foreign ministers and political directors). The flexible and highly pluralistic structure created obstacles when the Europeans tried to act as an unitary actor. National approaches continued to play the main role in the relations of the European allies. In the conclusions, the argument is elaborated, that the European pluralistic structure may turn out to be a strength, with new members finding their place in the non-rigid structure of the Community.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182