Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internpriser på materiel inom armen.

Internpriser på materiel inom armen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Kristina, Malm Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-03-25
Rapportnummer: (FOA A 10029-1.3)
Nyckelord internpriser, materielnyttjande, armemateriel, ekonomisk styrning, interndebitering, kapitalkostnader, kostnadsfördelning, försvarsekonomi
Sammanfattning I studien presenteras en modell för prissättning av materielnyttjande inom armen. Modellen omfattar två delar, dels vilka kostnadskomponenter som skall ingå i internpriserna, dels hur priserna bör konstrueras i tidsfaserna planering/budgetering, genomförande och redovisning/uppföljning. Med konstruktion avses här vilken kostnadsbas som skall användas vid prissättningen, t ex självkostnad eller särkostnad. Konstruktionen är tänkt att kunna variera mellan myndigheter och tidsfaser beroende på de skilda förutsättningar som råder vid olika lokala myndigheter avseende t ex möjligheter till uppföljning. I studien preciseras även urvalskriterier så att de komponenter som skall ingå i priserna kan identifieras.
Abstract The study presents a model on how transfer prices of army materiel-use should be set. The model deals with two questions; what cost components should be included in the transfer price and how should prices be set during the timephases planning, budget preparation, operation, accounting and cost control. Criteria for selecting cost components are defined and used in order to determine which components should be included or excluded from the price. The pricesetting means using a cost basis, for example full cost or variable cost. During the time-phase operation the price-setting is allowed to vary between army authorities due to their different preconditions regarding for example the number of transactions. During all other time-phases full cost should be the cost basis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182