Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Produktivitets- och effektivitetsmått - för bättre uppföljning av armens materielunderhåll.

Produktivitets- och effektivitetsmått - för bättre uppföljning av armens materielunderhåll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bromels Eva, Nilsson Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-11
Rapportnummer: (FOA A 10033-1.3)
Nyckelord produktivitet, effektivitet, offentliga sektorn, anslagsfinansierad verksamhet, försvarsekonomi
Sammanfattning I rapporten redovisas en studie av produktivitets- och effektivitetsmått för uppföljning av armens materielunderhåll på Försvarets Materielverk. Utifrån en principiell diskussion av lämpliga mått för produktivitet och effektivitet, tas fem mått fram som tillsammans ger en övergripande bild av materielunderhållet. Studien har bedrivits som ett examensarbete på C-nivån i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Abstract This report deals with the problem of measuring productivity and efficiency for maintenance of Army equipment at the Swedish Defence Material Administration. The terms productivity and efficiency are defined and five measures, suitable for revising maintenance activities, are developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182