Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ökensabeln. Militära erfarenheter från markoffensiven i kriget vid Persiska viken 1990-91.

Ökensabeln. Militära erfarenheter från markoffensiven i kriget vid Persiska viken 1990-91. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-17
Rapportnummer: (FOA A 10034-1.4)
Nyckelord Desert Storm, Desert Sabre, FN-koalitionen, USA, Irak, Saddam Hussein, Air Land Battle, markkrig, GPS, Saudi-Arabien, Kuwait, Persiska viken, Gulfkriget
Sammanfattning Rapporten är en analys av militära erfarenheter från FN-koalitionens 100 timmar långa markoffensiv, som avslutade kriget i Persiska viken 1990-91. Kapitel ett behandlar de speciella förutsättningar som präglade markkriget samt innehåller även en beräkning av styrkeförhållanden. Kapitel två beskriver händelseutvecklingen dag för dag. I kapitel tre analyseras de operativa doktriner som tillämpades av FN-koalitionen respektive Irak. Kapitel fyra t o m sex behandlar tre element som är viktiga i all strid: eld, rörelse och skydd. Övriga kapitel behandlar i tur och ordning ledning (ledarskap, samband och underrättelser), underhåll, krigsfångar och fältarbeten. I det avslutande kapitlet presenteras ett antal övergripande lärdomar, av vilka en del är av allmängiltig karaktär och andra av särskilt intresse för Sverige.
Abstract This report is an analysis of Desert Sabre, the UN Coalition´s ground offensive that in February 1991 finally ended the Iraqi occupation of Kuwait. The first chapter contains a description of the special circumstances that characterized the ground war as well as a description of orders of battle. The second chapter describes the course of events. The third chapter deals with the military doctrines that were used by the UN Coalition and Iraq. Chapter four through six focus on three elements that are central in modern warfare: fire, mobility and protection. The followingchapters treat C3 1 (Command, Control, Communication and Intelligence), logistics the problems with POWs, and engineering issues. The concluding chapter presents a few all-embracing military lessons, of which some are of general applicability and others of special importance for the Swedish defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182