Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationellt samarbete inom robotindustrin.

Internationellt samarbete inom robotindustrin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wilen Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 110
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-10-12
Rapportnummer: (FOA A 10035-1.3)
Nyckelord försvarsindustri, försvarsindustriellt samarbete, IEPG, industriellt samarbete, internationellt samarbete, Joint Ventures, Partnership, robotindustri, strategiska allianser, FIND-projektet
Sammanfattning Rapporten består av två delar. Den första delen redovisar och diskuterar olika faktorer som påverkar uppkomsten och utfallet av industriellt samarbete, i synnerhet inom försvarsindustrin. Det rör sig om sådana faktorer som samarbetsmotiv, kulturella skillnader, motsättningar mellan aktörer etc. Analysen sker med utgångspunkt dels i de ekonomiska teorier som finns kring industriellt samarbete och dels i den litteratur som finns om försvarsindustriellt samarbete. Genom att jämföra de båda angreppssätten är det möjligt att få fram en modell som avser att beskriva interaktionsprocessen i ett försvarsindustriellt samarbetsprojekt. Den andra delen av rapporten beskriver den faktiska utvecklingen av samarbetet inom den europeiska robotindustrin sedan 1960. Tyngdpunkten ligger på att studera företagens agerande och bindningar till varandra, och inte försvarsmyndigheternas samarbete. Antalet samarbetsprojekt har ökat kraftigt sedan mitten av åttiotalet, kombinerat med att allt fler försvarsindustriföretag deltar i det europeiska samarbetet. Det formella myndighetsstyrda samarbetet har dock minskat i betydelse. I stället sluter företagen direkta samarbetsavtal med varandra, och det blir allt mer vanligt med utländska partners i rent nationella projekt. Förändringen kan kopplas till uppkomsten av nya tongivande företag under senare år.
Abstract The study is devided into two main parts. The first part discusses the main factors that influence the motives for and formation of industrial cooperation, as well as its outcome. Some important elements that have to be considered are the participating actors´ goals, their anticipations and their cultural differences. The analysis is based on management theories and on litterature on defence industrial cooperation. By comparing the two perspectives it has been possible to create a model which attempts to describe the interaction in a defence industrial cooperation. The second part of the study deals with the development of the cooperation within the European missile industry since 1960. The study focuses on the companies´ actions, their relations to each other and to the procurement agencies. Since the mid eighties the number of international projects have increased, as well as the number of companies participating in these projects. The significance of the formalized Government-steered international cooperation, the traditionally most important form of international cooperation, has however decreased. This is due to an increase in direct inter-company cooperation, wherein the missile industry indepentently forms joint ventures and strategic alliances. The changing behaviour is to a large extent connected with the emergence during the last few years of new important companies on the European arena.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182