Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strukturförändringar inom den europeiska försvarselektronikindustrin.

Strukturförändringar inom den europeiska försvarselektronikindustrin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Madelene
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-10-22
Rapportnummer: (FOA A 10036-1.3)
Nyckelord Alenia, Bremer Vulkan, DASA, Ericsson Radar Electronics AB, Ferranti, Finmeccanica, försvarselektronikindustri, GEC-Marconi, Hollandse Signaal Aparaten, Nobel Tech, Plessey, Siemens Defence Electronics, Systemteknik Nord, Thomson-CSF
Sammanfattning Rapporten behandlar de fördärv som genomförts av företag inom den västeuropeiska försvarselektronikindustrin mellan 1989 och 1991. Studien visar att den struktur som nu bildats på den industriella marknaden för elektronik- och kommunikationssystem för försvarsändamål numer domineras av ett litet antal företag. Förvärven har kartlagts både utifrån deras geografiska placering och efter vilka produkter som producerats i företaget. Studien visar också på vilka förändringar som genomförts i de företag som köpts upp. I rapporten pekas även på de konsekvenser som de nya strukturerna på den västeuropeiska marknaden kan ha på verksamheten inom den svenska försvarselektronikindustrin. Utöver dessa mer kartläggande delar av studien analyseras vilka tendenser som i övrigt kan härledas ur den nya situationen på marknaden, dvs säkerhetspolitiska konsekvenser av att ett litet antal företag dominerar marknaden och för att några företag har ambitioner om att reducera konkurrensen dem emellan.
Abstract The study presents the acquisitions made by Western European companies in the defence electronic market during 1989-1991. Each of the acquired companies is described in order for the reader to understand which technological know-how the new owner now has connected to his company. The motives for the acquisition are also presented. The new dominating companies of the market are also discussed with a focus on the degree of internationalization and strategy. Another purpose of the study is to analyze the organizational and businessrelated changes in the acquired companies. As the Swedish defence electronic industry is connected with the European through business relationships and to Europe as a market it is also relevant to discuss how this new structure will effect them in the future. Even through the study as a whole has a business perspective, is it important to see the possible political consequences of the emerging structure. The dominating companies are now well equipped for large international markets. Thus, a national market is not sufficient for them. These companies are also engaged in cooperations with each other, i.e strategic alliances. These alliances might result in ambitions to reduce competition and form a structure of single sources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182