Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Storskalig utrymning i krig. En orts perspektiv.

Storskalig utrymning i krig. En orts perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Widen Staffan, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 111
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-03-30
Rapportnummer: (FOA A 10042-1.2)
Nyckelord utrymning, utrymningstider, krig, markstrid, SUSS
Sammanfattning Utrymningsbeslut ses som, ett riskavvägningsproblem där alternativet är att stanna på plats och söka skydd. Vid utrymning i krig innehåller denna avvägning ytterligare en dimension och som har med nationens överlevnad att göra. Då vägs militär handlingsfrihet in samt behovet av civilt stöd för den militära verksamheten. Som utgångspunkt för analysen av storskalig utrymnings lämplighet i krig diskuteras konsekvenserna utifrån en orts (Linköping) förutsättningar. Rapporten innehåller bl a ett markstridsscenario som används för att illustrera en tänkbar utrymningsmiljö, en genomgång av kommunens planering mot flyganfall(omflyttning/balansutrymning) och en analys av de resurser som krävs för att behålla en samhällsviktig verksamhet på orten. Studien visar att storskaliga utrymningar kan göras snabbare än vad man tidigare räknat med. Denna slutsats utnyttjas för att diskutera användningen av storskalig utrymning som skyddsåtgärd i samband med rådande hotbild som ställer krav på snabbhet och flexibilitet i försvaret. Storskalig utrymning bör därför kunna vara en användbar skyddsåtgärd i krig.
Abstract The decision to evacuate can be seen as a risk problem where the alternative is to stay and seek protection in shelters. In wartime a further dimension is added - the dimension of national survival. Two more factors must then be taken into account, military freedom of action and civilian support to the military forces. As a starting point for the analysis of large-scale evacuations in wartime a local perspective was taken. The report contains a surface combat scenario which is used to illustrate a possible evacuation environment. There is also a review of local evacuation planning against air attacks and a analysis of personnel resources needed to continue an activity of importance for society. The study shows that large-scale evacuations can be carried out more quickly than was previously expected. Large-scale evacuations can therefore be a useful protective measure in wartime, even with rapidly developing threats. t

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182