Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finansieringsprinciper för civil beredskap.

Finansieringsprinciper för civil beredskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gentili Guido, Hedberg Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-18
Rapportnummer: (FOA A 10044-1.3)
Nyckelord finansiering, civilt försvar, civil beredskap
Sammanfattning I rapporten beskrivs nuvarande principer för finansiering av civil beredskap och hur dessa tillämpas. Förslag lämnas på hur principerna bör förändras. Som underlag för detta behandlas teoretiska aspekter på styrning och finansiering av civilt försvar. Finansiering via statsbudget, kommunala budgetar, särskilda avgifter eller näringlivet värderas med utgångspunkt från kriterierna rättvisa och effektivitet.
Abstract In the report, current principles concerning the financing of civil defence activities, as well as their applications, are described. Some recommendations are made on how these principles should be changed, based on a theoretical discussion concerning the management and financing of civil defence. Measures such as financing through central or local government budget appropriations, by way of special fees and through private sector financing are assessed, according to the criterias of equity and efficiency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182