Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vad gör svenska folket om det blir krig? - En enkätundersökning.

Vad gör svenska folket om det blir krig? - En enkätundersökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lignell Maria, von Porat Charlotta
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-07-01
Rapportnummer: (FOA A 10045-1.2)
Nyckelord strategiskt överfall, enkät, mobilisering, krigsplacering, utrymning, krigsutbrott, telefonering, elanvändning, förtroende, barnomsorg, försvarsvilja
Sammanfattning Syftet med studien är att nå ökad kunskap om hur människor i dag tror att de skulle handla om det blev krig i Sverige. Studien baseras på en enkätundersökning som genomfördes våren 1992. SCB administrerade datainsamling och genomförde beräkningar. Åtta frågor ställdes. Frågorna inleddes med en kort beskrivning av hotmiljön. Dessa scenarier grundar sig på ett angrepp som inleds snabbt och överraskande - strategiskt överfall. Några resultat: Sammanlagt 85 % av de krigsplacerade anser att de har gett sig iväg hemifrån några timmar efter beredskapslarm. Om det finns barn i hushållet så tar det längre tid att mobilisera. Knappt hälften av respondenterna tror att de skulle ringa ett eller flera telefonsamtal vid ett krigsutbrott, trots att de uppmanats att avstå helt. Om militär, regering och journalister ger olika version av händelseförloppet så litar flest på militären.
Abstract The purpose of this study was to get a better knowledge of how people today think they will behave if Sweden is attacked. The study is based on a survey carried out in the spring of 1992. Statistics Sweden administered the data gathering and made calculations. Eight questions were asked. The questions started with a short description of the threats. These scenarios are based on a attack that begins quickly and surprisingly - a strategic attack. Some results: 85 % of the people drafted think they will leave the house a few hours after an emergency alarm. If there are children in the family it takes longer to mobilize. Almost half of the respondents believe they will make one or a few phone calls when war brakes out, in spite of the fact they have been asked to abstain. If the Military, the Government and the journalists give different information about an event most people believe in the Military.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182