Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gulfkrisen och svensk varuförsörjning.

Gulfkrisen och svensk varuförsörjning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria, Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-04
Rapportnummer: (FOA A 10049-1.2)
Nyckelord civil beredskap, Gulfkrisen, importstörningar, varuförsörjning
Sammanfattning I januari 1993 uppdrog ÖCB åt FOA att studera hur Sveriges import av strategiska varor förändrades under Gulfkrisen. Förutom olja, petrokemiska prod ukter, metaller, elektronik, läkemedel och reservdelar har sjö- och flygförsäkringar studerats. Med förändringar av varuförsörjningen menas prishöjning på, leveransförseningar av, kvalitetsförsämringar hos och brist på strategiska produkter. Rapportens utgångspunkt är att förändringar i varuförsörjningen är produktberoende, till exempel att råvarubrist snabbare leder till prishöjningar än när brist uppstår på bearbetade varor. I det senare fallet leder en varubrist snarare till leveransförseningar. Gulfkrisen påverkade bara marginellt svensk varuförsörjning. Förklaringarna är flera. Gulfkrisen ägde rum i en konjunkturnedgång, under en mild vinter och med en militärt välrustad FN-allians. Men framför allt var krisen kort. Dessa faktorer bidrog till att det fanns gott om produkter på marknaden till inte alltför höga priser. På marginalen höjdes ändå priser, försenades leveranser och försämrades kvaliteter. Oljepriserna steg beroende på osäkerhet. Information om befintliga oljereserver kan ha bidragit till att hålla ner oljeprishöjningarna. Raffinaderikapacitet föll bort samtidigt som efterfrågan på flygbränsle ökade, vilket drev upp priserna. USA "dammsög" olika produktmarknader, exempelvis vissa läkemedel, reservdelar och transportkapacitet. g g
Abstract In Januari 1993, ÖCB requested FOA to study the implications of the Gulf conflict on Swedish imports of certain strategic goods: crude oil, metals, pharmaceuticals, medicine and spare parts. In addition, FOA has studied changes in air freight, shipping and insurance premiums during the Gulf conflict. Changes in the supply of strategic goods entail increases in price, delays in delivery, drops in quality and physical shortages. The point of departure is that the type of change in supply varies with type of good. For example, short supply of a raw material typically leads to price rises while shortage of finished goods rather leads to delayed delivery. The impacts of the Gulf conflict on the provision of imported goods were marginal. One reason is that the Gulf conflict took place in a depressed economy, another was the mild weather and third that the UN Alliance was so military well equipped. And above all, the conflict was not very long. These factors contributed to an abundance of products, reasonably priced, in the market. In the periphery, prices changed, deliveries were not punctual and qualities deteriorated. The price of crude oil increased due to expectations, not due to a decreased supply. The information on the actual supply of oil may have contributed to less than expected increase in price. Some of the physical capacity to refine oil was destroyed while the demand of some refined products increased and as a consequence the price rose. Besides, the US "cleansed" the market from products like pharmaceuticals, spare parts and transport capacity. g

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182