Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Euromissile och Trigat. Fallstudier av två internationella samarbetsprojekt inom den europeiska robotindustrin.

Euromissile och Trigat. Fallstudier av två internationella samarbetsprojekt inom den europeiska robotindustrin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wilen Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 141
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-05-09
Rapportnummer: (FOA A 10053-1.3)
Nyckelord aerospatiale, BPFA, BTP, British Aerospace, DASA, EMDG, Euromissile, Franskt-tyskt samarbete, försvarsindustri, försvarsindustriellt samarbete, industriellt samarbete, internationellt samarbete, Joint Ventures, Partnership, robotindustri, strategiska allianser, Trigat
Sammanfattning Rapporten beskriver och analyserar det försvarsindustriella samarbetet inom två betydande europeiska samarbetsprojekt: dels det fransk-tyska Euromissile, dels det fransk-tysk-brittiska Trigat. I analysen ingår frågor som de olika aktörernas målsättningar och agerande, projektens utfall, problem som har uppstått och hur dessa har hanterats. En viktig del i studien är också att granska de olika organisationernas relationer och interaktion med varandra. En av de viktigaste aspekterna i de båda samarbetsprojekten rör frågor om makt och ansvarsfördelning, såväl vertikalt (dvs mellan hemmaorganisationerna och samarbetsprojektet) som horisontellt (mellan de olika myndigheter, respektive försvarsindustriföretagen). Ett annat resultat är betydelsen av informella kontakter mellan de olika aktörerna utanför den formella organisationsstrukturen. Fallstudierna visar också på betydelsen av erfarenhet av tidigare samarbete. Storbritanniens svårigheter att komma in i de integrerade fransk-tyska relationerna är ett tydligt exempel på detta.
Abstract This report describes and analyzes the process and results of two European cooperative projects; the Euromissile Joint Venture between Aerospatiale (France) and DASA (Germany), and the trilateral Trigat-programme, where British Aerospace also participates. The study discusses questions sush as what aims do the different actors have , what are the results, what problems have arisen and how these have been solved. A major part of the report concists of an analysis of the communication and interaction between the organizations participating in the programmes. The case studies show that the established way of interaction is not always respected, and that the core communication instead takes place on an informal basis. The informal network is also one of the reasons why it is important having earlier experience from cooperation. As a result of their relative lack of experience with France and Germany, the British MoD and companies had some problemsin the early phasesof the Trigat-programme. Another important conclusion is that when the cooperation organisations build up their own identity, loyalities to the parent companies and domestic governments are weakened. Thus the vertical conflicts may be as serious as the horizontal ones (between partners).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182