Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandförsvarets kostnader i Norden, Nederländerna och Storbritannien. En analys med utgångspunkt i verksamheten.

Brandförsvarets kostnader i Norden, Nederländerna och Storbritannien. En analys med utgångspunkt i verksamheten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sträng Dick, Öström Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 150
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-28
Rapportnummer: (FOA A 10056-1.3)
Nyckelord räddningstjänst, kostnader, brandförsvar, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien, lönekostnader, kapitalkostnader, intäkter, utryckningsstatistik
Sammanfattning I denna rapport har kostnaden för räddningstjänst i 21 kommuner i Norden, nederländerna och Storbritannien jämförts och analyserats. Den viktigaste orsaken till konstaterade kostnadsskillnader har visats sig vara utryckningsstyrkornas lönekostnader. Skillnaderna beror främst på olika bemanningsprinciper och lönenivåer för deltidsbrandmän. Sverige har också på grund av sin relativt glesa befolkning, fler och fler spridda enheter, och jämförelsevis fler man i beredskap än mer tätbefolkade länder. Då kostnaden för deltidsberedskap är jämförelsevis hög i Sverige bidrar detta till en hög kostnadsnivå.
Abstract In this report the costs for fire and rescue services in 21 municipalities in the Nordic countries, The Netherlands and Great Britain are compared and analysed. The most important factor in explaining the observed differences is wage costs for part time firefighters. As a result of the relatively low population density, Sweden has more scattered units and comparatively more men on duty than countries with higher population densities. Since Swedish costs for rescue units manned with part time personnel are comparatively high, this is also a factor that explains part of the high cost for fire and rescue services in Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182