Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arbetarskyddet inom explosivämnesindustrin. Olika vägar för säkrare arbete samt resultat från en attitydundersökning av explosivämnesarbetare och arbetsledare. Även engelsk titel.

Arbetarskyddet inom explosivämnesindustrin. Olika vägar för säkrare arbete samt resultat från en attitydundersökning av explosivämnesarbetare och arbetsledare. Även engelsk titel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Baneryd Kurt, Kjellen Urban
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1985
Publiceringsdatum: 1985-07-19
Rapportnummer: (FOA A 20007-D1)
Nyckelord Explosivämnesteknik

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182