Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Delprojekt informationssystem inom huvudprojekt UBÅTSSKYDD - slutrapport.

Delprojekt informationssystem inom huvudprojekt UBÅTSSKYDD - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergsten Ulla, Fransson Jörgen, Hedin Carl-Eric, Lindgren Tomas, Marmolin Hans, Schubert Johan, Stjernberg Magnus, Svensson Per, Toller Eva, Wellving Anders, Orhaug Torleiv
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-03
Rapportnummer: (FOA A 20046-8.1,2.7)
Nyckelord ubåtsjakt, ledningssystem, beslutstödssystem, evidenskalkyl, AI, decision support systems, evidential reasoning, C3I, UBS
Sammanfattning Inom ramen för Försvarets Forskningsanstalts treåriga huvudprojekt UBÅTSSKYDD har delprojekt INFORMATIONSSYSTEM utvecklat metoder till ett beslutstödssystem för hantering och analys av underrättelser om främmande undervattensverksamhet.
Abstract Within the scope of the three-year ANTI-SUBMARINE WARFARE project of the National Defence Research Establishment, the subproject Information Systems has developed methods for handling and analysis of intelligence reports concerning foreign underwater activities wich could be used in future decision support systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182