Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA insatser för det civila försvaret inom området verkan.

FOA insatser för det civila försvaret inom området verkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Stig
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-12-12
Rapportnummer: (FOA A 20047-2.6)
Nyckelord Verkan, civilt försvar, förteckning
Sammanfattning Rapporten är framtagen för att ge såväl FOAs kunder som FOAs personal en överblick över den forskning som bedrivs inom området VERKAN med inriktning mot det civila försvaret. Den gjorda genomgången visar att det bedrivs forskning inom området VERKAN med denna inriktning inom alla delar av FOA.
Abstract The purpose of the report is to give both the customers and the personnel of FOA a survey of the weapon effects research that is intended for the civilian defence. The survey shows that considerable such research is performed within all departments of FOA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182