Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydroacoustics of shallow waters - research at FOA.

Hydroacoustics of shallow waters - research at FOA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gjärdman Arne, Hörnqvist Nils, Karasalo Ilkka, Runborg Claes
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-15
Rapportnummer: (FOA A 20048-2.2)
Nyckelord Hydroacoustics, shallow waters, environment, waves
Sammanfattning En selektiv översikt av FOAs forskning inom området hydroakustik i grunda vatten ges. Östersjöns speciella förhållanden som miljöfaktor för ljudutbredning belyses. Försök med att upptäcka inre vågor med FOA-utvecklad utrustning har gjorts och analyserats. Svängningar i termoklinen uppmättes och Brunt-Väisälafrekvensen kunde påvisas, liksom förekomsten av Kelvin-Helmholtzinstabiliteter. Matematisk och numerisk modellering av hydroakustisk vågutbredning har resulterat i olika datormodeller. Resultat från beräkningar och mätningar jämförs. FOA har tillverkat en undervattensplattform (PLUMS) på vilken mätningar med en egentillverkad högfrekvenssonar för bl a reverberationsstudier har gjorts.
Abstract Some research activities in the field of shallow water hydroacoustics are described. The Baltic underwater environment is summarized. FOA has performed experiments to detect internal waves from towed underwater objects with a special equipment. Numerical and mathematical modelling of sound propagation has resulted in different computer models. A comparison between measured and computed transmission loss shows reasonable agreement. A free-floating underwater platform manouverable from a ship and equipped with a high-frequency sonar has been used to investigate reverberation and target echoes. Examples are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182