Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberkompositers skadetålighet. Möjligheter till förbättring av fiberkompositbaserade försvarsmateriels skadetålighet.

Fiberkompositers skadetålighet. Möjligheter till förbättring av fiberkompositbaserade försvarsmateriels skadetålighet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Fritz
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-05-05
Rapportnummer: (FOA A 20051-2.3)
Nyckelord fiberkomposit, skadetålighet, försvarsmateriel, härdplast, termoplast, interleafing, translaminär armering, 3-D vävning, 3-D flätning, stygnbondning (stitching), kortfiberinsättning
Sammanfattning Rapporten beskriver några metoder för ökning av polymerbaserade fiberkompositers resthållfasthet alternativt minskning av skadade area vid hanterings- eller beskjutningsskador. Metoderna bygger på ökning av kompositens interlaminära brottseghet antingen genom ökning av brottsegheten hos matrisplasten eller genom införandet av translaminär armering. Möjligheterna bedöms goda att höja skadetåligheten hos svensk avancerad försvarsmateriel baserad på polymerbaserade fiberkompositer.
Abstract This report describes some methods to improve the residual strength of fibre reinforced plastics or alternatively to decrease the damaged area after damage by handling or ballistic impact. The methods are based on increasing the interlaminar fracture toughness of the composite either by increasing the fracture toughness of the matrix or by incorporating translaminar reinforcement. The possibilities to improve damage tolerance of Swedish advanced defence materiel based on polymer composites seem good.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182