Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dataanalys och datafusion för underrättelsebearbetning och beslutsstöd. Forskningsplan 1993-2000.

Dataanalys och datafusion för underrättelsebearbetning och beslutsstöd. Forskningsplan 1993-2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Per, Schubert Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-05
Rapportnummer: (FOA A 20054-2.7)
Nyckelord dataanalys, datafusion, underrättelseanalys, beslutsstöd, spatiell analys, Dempster-Shaferteori, evidensteori, forskningsplan
Sammanfattning Denna rapport är en forskningsplan 1993-2000 för en forskningsgrupp verksam inom området underrättelseanalys och beslutsstöd. Gruppensforskning rör utveckling av metodik för dataanalys, särskilt spatiell analys, och datafusion, bl.a. med hjälp av Dempster-Shafers evidensteori, för tillämpningar inom dessa områden. Gruppen har också varit verksam inom området avancerad grafisk interaktion. Rapporten vänder sig i första hand till forskare och tekniker med intresse för dataanalys och datafusion. Vi avser att återkomma med en rapport som beskriver projektförslag ur tillämpningsperspektiv.
Abstract This report is a research plan 1993-2000 for a research group active in the field of intelligence analysis and decision support. The research of the group concerns the development of methodoloigies for data analysis, in particular spatial analysis, and data fusion, among other things with the aid of Dempster-Shafer´s theory of evidence, for applications within these fields. The group has also been active in the field of advanced graphic interaction. This report mainly addresses scientists and engineers with an interest in data analysis and data fusion. We intend to put together a second report containing project proposals viewed from an application view point.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182