Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Splitterhastighetens betydelse för skadeomfattningen hos kolfiber/epoxi-laminat.

Splitterhastighetens betydelse för skadeomfattningen hos kolfiber/epoxi-laminat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-27
Rapportnummer: (FOA A 20057-2.3)
Nyckelord splitterskada, kolfiber/epoxi-laminat, energiabsorption, skadeomfattning
Sammanfattning Laminat av kolfiberkomposit besköts med splitter i form av stålsfärer med 6 mm diameter. Hastigheten före och efter penetration mättes. Skadans omfattning och utseende relaterades till anslagshastigheten. En empirisk modell användes för att erhålla ett samband mellan laminatets tjocklek och projektilens resthastighet samt dess kritiska hastghet (V??).
Abstract Carbon fibre/epoxy laminates were ballistically damaged. Impact velocity and residual velocity were measured. The extent of damage was estimated and related to impact velocity. An empirical model was adapted to the results to find a relation betweeen laminate thickness, residual velocity and critical velocity (V??).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182