Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antändligheten hos material i ubåt vid olika syrekoncentration.

Antändligheten hos material i ubåt vid olika syrekoncentration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Werling Per-Olof, Onnermark Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-22
Rapportnummer: (FOA A 20058-2.4)
Nyckelord antändning, värmebestrålning, syrekoncentration
Sammanfattning Genom en experimentell undersökning studerades antändligheten hos fem "ubåtsmaterial" - vid värmebestrålningar mellan 0.1 och 10 w/cm?, vid syrekoncentrationerna 21 och 15% i den omgivande atmosfären (totaltryck 100 kPa). Undersökningen avsåg främst att bestämma den erforderliga bestrålningsintensiteten I? för s k pilotantändning. För några material erhölls avsevärt högre I? vid 15 än vid 21% O?. Genom att sänka syrekoncentrationen i en ubåt skulle kunna erhållas långsammare brandförlopp och vinnas tid för släckning. I rapporten beskrivs den speciella apparatur som används vid undersökningen.
Abstract By an experimental investigation, the ignitability of five "submarine" materials was studied - at thermal irradiations of 0.1-10 w/cm? and oxygen concentrations of 21 and 15% (total pressure 100 kPa). The irradiation limit I? for "pilot ignition" was found to be larger at 15% and 21% - for three of the materials. The special device, used in the experiments, is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182