Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av laserexponering på kolfiberkompositer.

Inverkan av laserexponering på kolfiberkompositer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dickman Ola, Rydlund Olof, Svensson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-07-26
Rapportnummer: (FOA A 20060-2.4)
Nyckelord kolfiberkompositer, laserexponering, temperaturökning, skador, hållfasthet
Sammanfattning Inverkan av laser på kolfiber/epoxi kompositer har studerats. I litteraturen framgår att exponering för intensiteter <1 kW/cm2, huvudsakligen ger matrisskador medan intensiteter >6-7 kW/cm2 ger både matris- och fiberskador. Kolfiberkompositers draghållfasthet påverkas ungefär som aluminiums vid exponering för laser. Vid laserexponering med höga intensiteter är kompositens resthållfasthet vid dragbelastning av samma storleksordning som för ett laminat med ett borrat hål av samma diameter. Det experimentella arbetet verifierade litteraturstudien då intensiteten var 1kW/cm2. Vid exponering av kvasiisotropa kolfiber/epoxi laminat med CO2-laser(1kW/cm2) upptäcktes inga underliggande delamineringar utanför den synliga skadan. De laserexponerande kompositernas draghållfasthet reducerades i förväntad omfattning.
Abstract The effect of laser radiation on carbon fibre/epoxy composites was studied. According to the literature exposure to intensities < 1kW/cm2 mainly degrade the matrix whereas intensities > 6-7 kW/cm2 degrade both matrix and fibres. The mechanical properties of carbon fibre composites are affected in a similar way as aluminium after exposure to laser. After laser exposure at high intensities the residual tensile strength of the carbon fibre composites was equal to composite with a drilled hole. The experimental work essentially verified the literature survey at intensities 1 kW/cm2. After CO2-laser exposure (1 kW/cm2) of quasi-isotropic carbon fibre composites no delamination outside the visible damaged area was detected. The reduction in tensile strength after laser exposure was in good agreement with the literature.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182