Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandventilation genom schakt - experiment.

Brandventilation genom schakt - experiment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nireus Kjell, Werling Per-Olof, Hansson Sven-Gunnar, Onnermark Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-07-25
Rapportnummer: (FOA A 20061-2.6)
Nyckelord brand, byggnad, brandrök
Sammanfattning I en experimentell undersökning studerades brandrökfyllnad av en lokal (6x6x6 m) - med brandventilation genom schakt av olika höjder (0,2,4,6 m). Som br��nsle användes fotogen. Vid experimenten mättes röktätheten (OD) och gastemperaturen )på olika höjder samt observerades visuellt rökskiktets tillväxt från tak till golv. Undersökningens resultat utgjordes främst av erhållna mätdata (OD, T) för kommande prövning av olika beräkningsmodeller. Direkt kunde av de visuella observationerna utläsas ett endast svagt samband mellan rökfyllnaden och ventilationsparametrarna.
Abstract In an experimental investigation was studied the fire smoke filling of a large compartment (6x6x6 m) - ventilated through shafts of various heights (0, 2, 4, 6 m). The fuel was kerosene. In the experiments were measured the optical smoke density (OD) and the gas temperature (T) at various heigts. By visual observation was measured the height of the smoke layer (h). The result of the investigation was primarily the large collection of data OD, T, t - to be used in future tests of calculation models. Directly was observed - only a weak correlation between the smoke filling and the heights of the ventilation shaffts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182