Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Projekt Öresund.

Projekt Öresund. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Lennart, Larsson Curt, Ringberg Stefan, Wigbrant Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-04-12
Rapportnummer: (FOA A 30045-3.1)
Nyckelord sjötrafik, havsövervakning, kustbevakning, områdesbevakning, shipping, sea-surveillance, coast-watching, surveillance, 350, 330
Sammanfattning Rapporten ger en kortfattad redogörelse för de studier och försök som gjorts på tre skilda patser, i avsikt att öka övervakningskapaciteten vid BoMö nämligen. * Helsingborgsstationen * Vedettbåt * Falsterbo revs fyr. Rekommendationer för teknikanvändning ges som grundförslag och effektivitetshöjande (och fördyrande) tilläggsförslag.
Abstract The report contains a short presentation of studies and trials made in three different places: * Helsingborg station * Picket boat * Lighthouse at Falsterbo rev. Recommendations to use a certain technique are given as basic suggestions to render more effective, (the latter also being more expensive).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182