Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptisk kommunikation med torpeder.

Fiberoptisk kommunikation med torpeder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekström Caroline, Gruffman Stig, Laurent Claes
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-07-03
Rapportnummer: (FOA A 30046-3.1)
Nyckelord fiberoptisk kommunikation, torped, haspling, fiber optic communication, torpedo, fiber winding, 330
Sammanfattning Under budgetåren 1986-1990 har inom Ubåtsskyddsprojektet pågått utprovning av en fiberstyrd torped i delprojektet Torpedsystem. En viktig del att detta arbete har varit framtagning av ett fiberoptiskt kommunikationssystem för överföring av signaler till och från torpeden. I en tunn fiber som lindats upp i en vinda, överförs signaler från torpedens målsökare, en videokamera och styrdatorer. När torpeden rör sig frampt lindas fiberkabeln ut och halas tillbaka om torpeden åter närmar sig utgångsplatsen. Under normala förhållanden är kabeln belastad med en reglerbar dragspänning, men vid förflyttning i hög hastighet kan kabeln matas ut utan belastning. På detta vis kan kabeln återanvändas nästa gång torpeden/farkosten ska användas. Denna rapport innehåller en beskrivning över hur kommunikationssystemet är uppbyggt, en sammanfattning av hur kommunikation med hjälp av optisk fiber går till i allmänhet samt tankar kring framtidens kommunikationssystem för fiberstyrda torpeder. Rapporten är skriven för personer med teknisk bakgrund, som vill lära sig tekniken kring fiberoptisk kommunikation med en torped.
Abstract Over the years 1986 to 1990, the Optoelectronic group at the National Defence Research Establishment (FOA), has been working with a fiber guided underwater vehicle. The main part of this work has been to develop a fiber optic communication system which uses a single fiber to simultaneously transmit data and video signals from the vehicle to a maneuver unit and back again. The fiber cable is wound on a spool and when the vehicle moves, the handling system could either pay the fiber cable out or reel it in. In this report, one part is a description of the fiber optic communication system for the underwater vehicle, one part is a general description of fiber optic communication and finally there is an estimation of the future possibilities for fiber optic communication with underwater vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182