Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny informationsteknik i Luftförsvarets ledningssystem.

Ny informationsteknik i Luftförsvarets ledningssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman P O, Grahn Per, Alm Anders
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-24
Rapportnummer: (FOA A 30066-8.4)
Nyckelord Luftförsvar, ledning, informationssystem, datorkommunikation, radar, stabsarbetshjälpmedel, HPLF, 370, 360, air defence, command and control, C2, computer networks, radar
Sammanfattning För FOA huvudprojekt luftförsvar har genomförts en inventering av vad ny informationsteknik i tidsperioden efter år 2000 kan ge för att i luftförsvaret minska sårbarhet samt öka reaktionsförmåga och anpassningförmåga till nya, förändrade situationer. Inventeringen visar att väsentliga förbättringar bör kunna uppnås på alla punkter. Centralt är en ökad datorisering med sensorer, staber och stridsenheter anslutna till ett för samtliga försvarsgrenar gemensamt datornät, som för sin rikstäckande stomnätsdel till stor del bygger på kommande civila höghastighetsnät. Anslutande enheter samlar i egna databaser sammanfattningar och detaljuppgifter för den uppgift respektive enhet har. Dessa databasuppgifter kan på begäran snabbt hämtas av andra enheter som har behov av dem. Sådan begäran kan vara av typ stående begäran om leverans av angivna uppgifter så snart något ändrats i databasen, på angivna tider eller på särskild begäran. Med denna uppläggning ges möjlighet att övergå från stora ledningsanläggningar till mindre, samverkande sådana som kan göras mobila, vilket ger lägre sårbarhet för stabsenheten. Krav kommer att ställas på hög tillgänglighet och låg sårbarhet för det gemensamma nätet. Förslag till områden för fortsatt arbete redovisas.
Abstract An investigation has been made of what new information technology can do for the air defence command and control system in the time period after the year 2000. A proposal is given for a new system and of areas for further studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182