Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Joniserande strålnings verkan på funktionen hos mellanförstärkare för 2 Mbit/s digitala förbindelser.

Joniserande strålnings verkan på funktionen hos mellanförstärkare för 2 Mbit/s digitala förbindelser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Göransson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-12
Rapportnummer: (FOA A 30070-4.2)
Nyckelord joniserande strålning, strålningseffekter, totaldoseffekter, gammastrålning, elektronik, mikrovågs radiolänk, kärnvapeneffekter, ionizing radiation, radiation effects, total dose effects, gamma radiation, electronics, microwave radio links, nuclear weapons, 340
Sammanfattning En undersökning av tåligheten mot joniserande strålning har utförts på mellanförstärkare för 2 Mbit/s digitala förbindelser (förstärkarna ingår i Televerkets telenät). Arbetet har bedrivits dels genom att utföra en analys av utrustningarna (två olika fabrikat har undersökts) med avseende på strålningshärdighet, dels genom att utföra experimentella undersökningar (bestrålning med gamma från 60Co-källa) för att verifiera analysen. Resultaten är bl.a. avsedda att användas som en del av underlagen vid bedömning av hur funktionen hos telekommunikationer påverkas av joniserande strålningen från en kärnvapenexplosion utanför vårt lands gränser. I rapporten redovisas undersökningarna och resultaten från dessa. Förutom redovisning av resultaten görs också en utvärdering av och kommentarer till dessa.
Abstract In this report we present the results of an investigation of ionizing radiation effects on repeaters for 2 Mbit/s digital transmission lines. The repeaters are an integral part in the Swedish Telecom Network. Equipments from two different manufacturers have been analysed theoretically with consideration to radiation effects. Experimental investigations have been performed in order to verify the results of the analysis (irradiation with gamma from a 60Co-source). The results are, among other things, to be used in an estimation of how the telecommunication function is affected by ionizing radiation from a nuclear weapon explosion outside the borders of our country. In the report an account is given of the investigations and the results. Besides this we also present an evaluation of and comments to the results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182