Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beslutsstöd för räddningsledare: Tonvikt på räddningsinsatsen vid allvarliga olyckor.

Beslutsstöd för räddningsledare: Tonvikt på räddningsinsatsen vid allvarliga olyckor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ohlsson Kjell, Sahlin Christer, Löf Staffan, Nordqvist Tommy
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-31
Rapportnummer: (FOA A 30071-3.4)
Nyckelord beslutsstöd, olyckor, haverirapporter, intervjuer, decision support, accidents, inquiry reports, interviews, 370, 530
Sammanfattning Verksamhetsanalys av räddningstjänsten. Analys av haveriutredningar. Intervjuer med räddningschefer. Beslutsstödstillämpningar inom försvaret. Förslag till utveckling av beslutsstöd för räddningstjänsten.
Abstract Analysis of the activity of rescue services. Analysis of inquiry reports. Interview with rescue commanders. Defence applications of decision support. Proposal for the development of decision support for the rescue services.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182