Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA 36. Multistatisk Radar, MSR, årsrapport 1991/92.

FOA 36. Multistatisk Radar, MSR, årsrapport 1991/92. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Anders, Ottersten Hans
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-29
Rapportnummer: (FOA A 30072-8.4, 3.3)
Nyckelord multistatisk radar, digital lobformning, luftbevakningssystem, 360, multistatic radar, digital beamforming, air surveillance, HPLF
Sammanfattning Rapporten redovisar insatser som utförts inom projektets ram under budgetåret 91/92. Aktuella rapporter och genomförda seminarier listas.
Abstract The report covers the activities performed within project MSR during July 1991 to June 1992. References and project seminars are listed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182