Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generering av scenario med aktionsdatabas. Redovisning av delaktivitet "Aktionsdatabas". IT4 Demonstrations- och integrationsprojekt, arbetspaket 4.

Generering av scenario med aktionsdatabas. Redovisning av delaktivitet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Toller Eva
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-27
Rapportnummer: (FOA A 30077-3.4)
Nyckelord objektorienterad, planer, aktioner, naturligt språk-behandling, återanvändning, object-oriented, plans, actions, natural-language processing, reusability, 370
Sammanfattning Denna rapport är en slutredovisning av delaktiviteten "Aktionsdatabas", som ingår i IT4-projektet "Demonstrations- och integrationsprojekt", arbetspaket 4. Den beskriver avslutat, pågående samt planerat arbete för scenariogenereringsverktyget GROA (GRammatik för Objekt och Aktioner). GROA är baserat på en objektorienterad modell för objekt- och aktionshierarkier.
Abstract This report is a final documentation of the sub-project "Action Database", a part of the IT4 project "Project for demonstration and integration". It describes finished, ongoing, and future work concerning the scenario-generation tool GROA (GRammar for Objects and Actions). GROA is based on an object-oriented model for hierarchies of objects and actions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182