Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett distribuerat luftförsvar.

Ett distribuerat luftförsvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman P-O, Grahn Per
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-03-31
Rapportnummer: (FOA A 30080-8.4)
Nyckelord luftförsvar, ledning, informationssystem, datorkommunikation, datornät, radar, 370, 360, air defence, command and control, C2, computer networks, radar, HPLF
Sammanfattning För FOA huvudprojekt luftförsvar inventerades 1991/92 vad ny informationsteknik kan ge för att i luftförsvaret minska sårbarhet samt öka reaktionsförmåga och anpassningsförmåga till nya förändrade situationer, vilket rapporterats (FOA rapport A 30066-8.4). I denna rapport ges exempel för att belysa hur denna teknik skulle kunna användas i ett distribuerat försvar.
Abstract In this report an example is given in order to show how to use new information technology in a certain distributed air defence system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182