Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 1 (april 1993).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 1 (april 1993). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 12
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-18
Rapportnummer: (FOA A 30083-3.1)
Nyckelord 330, nonlinear optical protection against laser
Sammanfattning Detta är den första i en serie av fem kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA 3. Resultat erhålls i fyra delomården: i) Utveckling av mätmetodik för materialkarakterisering av ickelinjära brytningsindex samt tvåfotonabsorption. En mätutrustning för z-scan har uppställts och programutveckling för analys av data har påbörjats. ii) Tillverkning och karakterisering av elektrooptiskt aktiva (vätskekristallina) polymera filmer. Mätutrustning (m-linje) och analysprogram har iordningsställts i samarabete med FOA 2. iii) Beräkning av organiska materials optiskt ickelinjära egenskaper. Flera klasser av organiska material (molekyler) har undersökts med teoretiska beräkningar. Resultaten har legat till grund för införskaffande av kommersiellt tillgängliga material. iv) Litteraturstudier och seminarieverksamhet. Insamlandet av en databas för materialegenskaper (organiska) och tillämpningar av ickelinjär optik i sensorskydd, har initierats.
Abstract This is the first in a series fo five periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA 3. Results are obtained in four distinct activity areas: i) Development of techniques for determination of nonlinear index of refraction and two photon absorption. An equipment for z-scan measurements has been built and development of theory and computer programs for analysis has started. ii) Preparation and characterization of electrooptically active (liquid crystalline) polymer films. Equipment for m-line spectroscopy and associated analysis programs are developed at FOA 2. iii) Theoretical calculations of nonlinear optical properties of organic materials. Several classes of organic materials (molecules) has been examined theoretically and from the results a series of test materials has been purchased. iv) Literature studies and seminars. A database for materials (organics) and applications/techniques of nonlinear optics has been created.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182