Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 3 (september 1993).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 3 (september 1993). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-03
Rapportnummer: (FOA A 30085-3.1)
Nyckelord 330, nonlinear optical protection against laser, 5331243
Sammanfattning Detta är den tredje i en serie av fem kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA 3. Arbetet grupperas f n i fyra delområden: i) Utveckling av mätmetodik för materialkarakterisering rörande optisk begränsning. De första experimentella resultaten av optisk begränsning hos några organiska molekyler har erhållits; Buckminsterfulleren (c60), m fl. ii) Tillverkning och karakterisering av elektrooptiskt aktiva polymera filmer. En rapport rörande mätmetodik (s k m-linje) och test-experiment för polymera vågledare har sammanställts i samarbete med FOA 2. Riktlinjerna för samarbetet med IFM/LiTH, Ericson, Pharmacia, IMC inom "optiska länkar" har utarbetats. iii) Beräkning av organiska materials optiskt ickelinjära egenskaper. En rapport är under sammanställning. iv) Litteraturstudier och seminarieverksamhet. En doktorandkurs inom icke-linjär optik har initierats på IFM, LiTH. Databasen för materialegenskaper (organiska) och tillämpningar av ickelinjär optik i sensorskydd, expanderas kontinuerligt.
Abstract This is the third in a series of five periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA 3. Four distinct areas are covered: i) Development of techniques for determination of material properties for optical limiting. The first results of optical limiting in organic molecules have been obtained (Buckminsterfulleren etc.). ii) Preparation and characterization of electrooptically active polymer films. A report summarizing a technique for waveguide spectroscopy and results of test-experiments have been compiled together with FOA 2. iii) Theoretical calculations of nonlinear optical properties of organic materials. A manuscript summarizing calculated data is under way. iv) Literature studies and seminars. A graduate course (PhD level) in nonlinear optics has been initated at the Institute of Physics and Measurements Technology at Linköping University. The database for NLO materials/techniques is continuously updated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182