Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Installation av FTIR-spektrometer i TP86 Sabreliner.

Installation av FTIR-spektrometer i TP86 Sabreliner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelsson Claes
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-11-11
Rapportnummer: (FOA A 30086-8.3, 3.1)
Nyckelord fackla, flyg, flygburen, FTIR, IR, spektrometer, 330, aircraft, airborne, flare, spectrometer, HPTK, IR95, 518391, 538391, 513602
Sammanfattning För att spektralt kunna kartlägga IR-signaturen från flygplan och facklor under realistiska förhållanden har en installation av en FTIR-spektrometer gjorts i FMVs mätflygplan TP86 Sabreliner. Rapporten innehåller en beskrivning av installationen och av förberedande arbete som gjorts med tyngdpunkt på FOAs utrustning. Vidare beskrivs kort mätförfarandet och erfarenheter från mätningarna ur FOAs synvinkel. Mätresultat presenteras senare.
Abstract To be able to spectrally determine the IR signature of aircraft and flares under realistic conditions an FTIR spectrometer has been installed in the TP86 Sabreliner at FMV. The report contains a description of the installation and of the preparation work with a focus on the equipment from FOA. The measurement procedure and experiences from FOAs point of view are also included. The measurement results will be presented later.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182