Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 4 (december 1993).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 4 (december 1993). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-11
Rapportnummer: (FOA A 30088-3.1)
Nyckelord 330, nonlinear optical protection against laser, 5331243
Sammanfattning Detta är den fjärde i serien av kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA3. Arbetet grupperas f. n. i fyra delområden: i) Utveckling av mätmetodik för materialkarakterisering rörande optisk begränsning. De första resultaten av z-scanmätningar har erhållits; metoden har testats med femto-sekundlaser utrustning i samarbete med Lunds Tekniska Högskola ii) Tillverkning och karakterisering av polymera vågledarstrukturer. Diskussioner om samarbete mellan FOA och IMC rörande vågledarstrukturer och vågledarkarakterisering har initierats. iii) Modellering av organiska materials optiskt ickelinjära egenskaper. En rapport är under sammanställning. iv) Litteraturstudier och seminarieverksamhet. En doktorandkurs inom icke-linjär optik har givits på IFM, LiTH. Databasen för materialegenskaper (organiska) och tillämpningar av ickelinjär optik i sensorskydd, expanderas kontinuerligt.
Abstract This is the fourth in a series of periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA 3. Four distinct areas are covered: i) Development of techniques for determination of material properties for optical limiting. The first results of z-scan measurements have been obtained; the method has been tested at the femtosecond laser facilities at Lund´s Technical University. ii) Preparation and characterization of polymer waveguide structures. Discussions with IMC concerning collaborative projects in waveguide materials and physics, have been initiated. iii) Modelling of nonlinear optical properties of materials. A manuscript summarizing calculated data is under way. iv) Literature studies and seminars. A graduate course (PhD level) in nonlinear optics has been given at the Institute of Physics and Measurements at Linköping University. The database for NLO materials/techniques is continuously updated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182