Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Neurala nätverk för detektering av människor utgående från gassensordata.

Neurala nätverk för detektering av människor utgående från gassensordata. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gundmark Patrik, Nilsson Åke, Winquist Fredrik, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-12
Rapportnummer: (FOA A 30089-3.1)
Nyckelord neurala nätverk, undsättning av människor, detektering, gassensorer, neural networks, rescue of humans, detection, gas sensors, SRV biosensors, 330, 53323348
Sammanfattning Människor avger flyktiga ämnen som kan detekteras av gassensorer. Tillsammans med neurala nätverk kan närvaron av en människa i ett utrymme avslöjas. Detta är en viktig möjlighet vid sökande efter människor i rasmassor vid jordskalv, laviner etc. Inlärningsförmågan hos olika nätverk har undersökts. Nätverk med inlärningsreglerna Perceptron, Widrow-Hoff och Backpropagation i en toolbox tillhörande programvaran MATLABtm användes. För att undersöka nätverken systematiskt skrevs ett datorprogram i MATLAB. Resultatet visade att Widrow-Hoff inte kunde avgöra närvaron av människa. Både med Perceptron och Backpropagation lyckades emellertid detta. Perceptron rekommenderas om man endast söker svar på om en människa är närvarande eller ej. Vi rekommenderar Backpropagation med ett lager, adaptiv inlärningshastighet och impulsmoment. Detta nätverk passar när ett beräknat värde på sannolikheten för närvaro eller frånvaro önskas.
Abstract Humans emit volatiles which can be detected by gas sensors. In combination with a neural network the presence of a human can be revealed. This is an important feature in the search for people in the debris of an earthquake, avalanche, etc. The MATLAB (tm) neural network toolbox with learning rules Perceptron, Widrow-Hoff and Backpropagation was used. To systematically learn and test the neural networks a computer program was written in MATLAB. The result from these studies showed that Widrow-Hoff did not manage to classify the presence of a human. However, both Perceptron and some of the Backpropagation neural nets were successful. The Perceptron learning rule is recommended when only one of two alternatives is wanted, i.e. presence or not presence of a human. We recommend the Backpropagation with a one layer network with adaptive learning rate and impulse moment when a value on the estimation of the presence or not-presence is wanted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182