Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA 36. Multistatisk Radar, MSR, årsrapport 1992/93.

FOA 36. Multistatisk Radar, MSR, årsrapport 1992/93. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelander Anders, Ottersten Hans
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-11
Rapportnummer: (FOA A 30090-8.4, 3.3)
Nyckelord multistatisk radar, digital lobformning, luftbevakningssystem, 360, multistatic radar, digital beamforming, air surveillance, HPLF, 518441
Sammanfattning Rapporten redovisar insatser som utförts inom projektets ram under budgetåret 92/93. Aktuella rapporter och genomförda seminarier listas. Referenslistan upptar även de två tidigare årens arbeten. MSR-projektet har under 1993 kompletterats med ett FMV-uppdrag, AIMT - AntennIntegrerad MikrovågsTeknik. Fr o m bå 93/94 inordnas och redovisas MSR-arbetet inom AIMT-programmet under rubrik AIMT Multistatiska radarprinciper. Insatserna på antennteknik drivs vidare med egen rubrik, AIMT Digitala gruppantenner.
Abstract The report covers the activities performed within project MSR during the fiscal year 92/93. References to current work and project seminars are listed. The reference list also includes work during fiscal years 91/92 and 90/91. During 1993 the MSR project has been complemented by contract work for the Defence Ma teriel Administration on AIMT in Antenna Integrated Microwave Techniques. Starting with fiscal year 93/94, the MSR work is included and reported in the AIMT program under title AIMT Multistatic radar principles. The work on a ntenna techniques is continued under the new title AIMT Digital array antennas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182