Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 5 (mars 1994).

Forskning och utveckling inom området ickelinjär optik för skydd av optiska sensorer mot laserstrålning. Kvartalsrapport 5 (mars 1994). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 5
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-03
Rapportnummer: (FOA A 30093-3.1)
Nyckelord 330, nonlinear optical protection against laser, 5331243
Sammanfattning Detta är den femte i serien av kvartalsrapporter rörande forskning och utveckling inom området ickelinjär optik som bedrivs vid FOA 3. Under tidsperioden januari-mars 1994 har verksamheten inriktats på planeringsarbete.
Abstract This is the fifth in a series of periodic reports concerning research and development within nonlinear optics at FOA 3. During the period January-March 1994 the project has been focussed on planning of the future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182