Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tidsdiversitet. En realisering och några jämförelser.

Tidsdiversitet. En realisering och några jämförelser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vall Nils-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 1974
Publiceringsdatum: 1974-01-01
Rapportnummer: (FOA A 3771-E2)
Nyckelord troposfärspridningsförbindelse, kortvågsförbindelse, rumsdiversitet, felmönster, time diversity, space diversity, error pattern, HF-paths, tropo scatter-paths

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182