Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inhiberingskinetik för några irreversibla hämmare i reaktionen med acetylkolinesteras från elektrisk ål.

Inhiberingskinetik för några irreversibla hämmare i reaktionen med acetylkolinesteras från elektrisk ål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsberg Åke, Puu Gertrud
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 1983
Publiceringsdatum: 1983-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40042-C1(C3))
Nyckelord Inhibering, Paraoxon, DFP, Sarin, Vx, Soman, Soman-isomerer, Neostigmin, Fysostigmin, Karbaryl

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182